Παρακαλώ Περιμένετε...

Το γραφείο μας

-


ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το γραφείο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπροσωπεί δικαστικά τους πελάτες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, σε όλο το φάσμα των θεμάτων που [...]

Το γραφείο παρέχει νομικές συμβουλές και υποστηρίζει τους πελάτες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, σε υποθέσεις που [...]

Το γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν την εν γένει αδειοδότηση (άδεια παραγωγής, εγκατάστασης, λειτουργίας, έγκριση περιβαλλοντικών όρων κ.ά) μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως [...]

Το γραφείο ασχολείται με ζητήματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπροσωπεί τους πελάτες ενώπιον [...]

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διαδικασίες προώθησης επενδυτικών σχεδίων

Η δαιδαλώδης πολεοδομική, χωροταξική και περιβαλλοντική νομοθεσία και οι δυσχέρειες που συναντά η ερμηνεία και η εφαρμογή των διαρκώς μεταβαλλόμενων διατάξεών της αποδεικνύονται συχνά εμπόδιο για τον σχεδιασμό και την προώθηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων. Αρκετές φιλόδοξες πρωτοβουλίες καθηλώνονται στους μαιάνδρους της πολυνομίας, της κατακερματισμένης διοίκησης και της γραφειοκρατίας ή ανατρέπονται δικαστικά, κάποτε μάλιστα - παρά τις πολύχρονες προσπάθειες και τη διάθεση σημαντικών οικονομικών πόρων - εγκαταλείπονται.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων προϋποθέτει πολύπλευρη γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας (ελληνικής και ενωσιακής), της νομολογίας και της διοικητικής πρακτικής, συστηματική ενασχόληση με τα συναφή αντικείμενα, και ικανότητα αναζήτησης αποτελεσματικών λύσεων.

Το γραφείο μας, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του στους τομείς αυτούς, διαθέτει την απαραίτηση εξειδίκευση για το χειρισμό ανάλογων υποθέσεων, σε συμβουλευτικό και σε δικαστηριακό επίπεδο. Θέματα, όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση, η διαχείριση φυσικών πόρων, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ενέργεια, οι πολεοδομικές παρεμβάσεις, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο της συμβουλευτικής και της δικαστηριακής δραστηριότητάς μας.

Αξιοποίηση κρίσιμων θεσμικών εργαλείων

Η ορθολογική και ισόρροπη ανάπτυξη της Χώρας καθιστά περισσότερο αναγκαία από ποτέ την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και του Δασολογίου, την κύρωση των δασικών χαρτών, τη συμπλήρωση του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού και την οριοθέτηση της ζώνης αιγιαλού στο σύνολο της ακτογραμμής. Τα εργαλεία αυτά, σε συνδυασμό με τη νομοθεσία για τα γεωχωρικά δεδομένα, μορούν να βελτιώσουν σημαντικά την οργάνωση και την αξιοπιστία της Πολιτείας και να διευκολύνουν τον ταχύτερο και ασφαλέστερο σχεδιασμό των επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων.

Το γραφείο μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις θεματικές αυτές και διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία και εμπειρία για τον αποτελεσματικό χειρισμό αντίστοιχων υποθέσεων και λόγω της συμμετοχής του στη διαμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και της συνεργασίας του με μελετητικά σχήματα στα οποία έχει ανατεθεί η επεξεργασία ειδικών θεμάτων χωροταξικού σχεδιασμού.